Nya lagen om elsparkcyklar - behöver du en trafikförsäkring?

Från sajten:
image

Den 23 december trädde en ny lag i kraft kring elsparkcyklar och vad som faktiskt gäller är inte helt glasklart och efter att vi frågat runt så blev vi inte mycket klokare.

Vad säger den nya lagen?

Det blir problematiskt ibland när lagstiftare sätter nya lagar utan att riktigt tänka igenom vad det faktiskt innebär och hur det ska fungera i praktiken.Den nya lagen utgör en ändring i trafikskadelagen. Den säger att alla elsparkcyklar som har en motorstyrka på över 250 watt och/eller kan överstiga en hastighet av 20 kilometer i timmen måste ha en trafikförsäkring. Samma regler gäller även om fordonet väger över 25 kilo och går över 14 kilometer i timmen.

Varför finns lagen?

Problemet med den nya lagen är att en elsparkcykel som har en motor på över 250 watt, väger över 25 kilo och/eller går i över 20 kilometer i timmen inte får framföras på svenska vägar utan enbart på inhägnat område. Vi har ställt frågan till försäkringsbolag, Transportstyrelsen, polisen och Regeringskansliet om vad som gäller ifall vi tecknar en försäkring och sedan råkar ut för en olycka. Vi undrar även om det är tillåtet att köra elsparkcyklar i denna kategori på svenska vägar, förutsatt att vi har en giltig försäkring.

Vad säger transportstyrelsen?

När vi kontaktade transportstyrelsen så förklarade de att det är två olika lagrum som ska tillämpas samtidigt där det dels är bestämmelserna om vilka fordon som ska vara försäkrade och dels vilka fordon som är tillåtna i trafiken. Dessa två ska tillämpas samtidigt och det innebär kort och gott att en försäkrad elsparkcykel som måste trafikförsäkras fortsatt inte får köras på svenska vägar utan enbart på inhägnat område. Vi svarade transportstyrelsen och påpekade att den nya lagen är helt meningslös då det inte är någon poäng att trafikförsäkra ett fordon som ändå inte får framföras på vägarna och fick då svaret att “varför man valde den utformningen av de nya bestämmelserna om trafikförsäkring vet de inte, utan den frågan måste ställas till lagstiftaren”.

Vad säger försäkringsbolagen?

Efter att vi hade pratat med transportstyrelsen så vände vi oss till försäkringsbolaget IF och vi undrade vad som händer om vi framför en olaglig elsparkcykel på svenska vägar, har försäkring och är med om en olycka. IF inledde med att berätta om de nya reglerna för att sedan säga att lagstiftaren har tyvärr valt att inte förtydliga vilken typ av motorfordon elsparkcyklar är som går över 20 kilometer i timmen eller har en motor på över 250 watt. Eftersom motorfordonet inte går att klassa så gäller ingen åldersbegränsning, ingen maxhastighet, inget körkortskrav samt att trots att de är trafikförsäkringspliktiga så får de högst troligt inte framföras annat än på inhägnat område.

Lagen säger även att föraren ska medföra ett försäkringsbevis om personen skulle bli stoppad av polisen och IF själva vill ha ett förtydligande från lagstiftaren om vad som faktiskt gäller. Trafikskadelagen säger att försäkringsbolagen är skyldiga att teckna en trafikförsäkring om kunden så önskar och vid ett eventuellt skadefall så utgår de alltid från gällande bestämmelser när en skada ska regleras.

Vad säger Polisen?

Vi har även pratat med Polisen och de svarade att den nya lagen inte underlättar för någon. Den förvirrar ägare av elsparkcyklar då vissa nu tror att det är fritt fram att köra på sin elsparkcykel som faller under kategorin som ska försäkras så länge de har en försäkring och har med sig försäkringspappret vid körning. Så är alltså inte fallet. Om Polisen utför en kontroll och mäter hastigheten på elsparkcykeln så blir det böter för olovlig körning om den går över 20 kilometer i timmen. Polisen var tydliga med att säga att i deras ögonen har det ingen betydelse om elsparkcykeln är försäkrad eller inte – den får inte framföras på svenska vägar.

Polisen hade hellre sett att elsparkcyklar börjar klassas likt mopeder och utifrån de olika klasserna kommer olika krav på både den som framför elsparkcykeln men även på själva elsparkcykeln.

Vi har försökt få tag i lagstiftare för att försöka förstå vad de vill få ut av den nya lagen och vad den faktiskt innebär men tyvärr inte fått någon återkoppling trots flera försök på telefon och e-post. Om vi får svar så kommer artikeln uppdateras.

så kort o gott - har man en sparkcykel som går i 20km och en motorstyrka på 200w , då e de ba köra som vanligt , annars bli inte stoppad av polisen , krocka inte , ramla inte då e de kört …

*250 watt, men japp så är det!

1 gillning

OCH under 25 kg .. om den väger över de o har 200w o gör 20km , då e de oxå kört va ?

Japp!

Urbota korkad lag. Borde ju inte spela någon roll vad sparken har för effekt, så länge den håller sig till 20km/h. Någon som väger 100kg plus kommer ju inte upp för en backe med en 250W spark. Rentav löjligt.

2 gillningar

Om jag fick bestämma så skulle motorns kraft spela noll roll så länge elsparkcykeln är strypt i hastighet. Borde finnas två alternativ sen en som går i 20 km/h och en som går i 25 km/h som borde få samma klassificering som klass II-mopeder och då även kräva en trafikförsäkring. Sen om elsparken har 250 eller 2000 watt ska vara skitsamma.

2 gillningar

Har det en motor som inte är en assisterande motor (läs pedalassistans, ex.vis elcykel) utan som ensam driver farkosten och den går över "promenadfart (ca 6km/h)" borde den ha trafikförsäkringskrav på sig, för då är det ett motorfordon alternativt ett motordrivet fordon.