Ny uppdatering till reMarkable 2 ger fler formatteringsmöjligheter

Från sajten:
image

Skrivplattan reMarkable 2 fortsätter att få uppdateringar som ger nytta åt användaren. Den senaste uppdateringen ger bland annat stöd för fet och kursiv stil.

Norska företaget bakom skrivplattan reMarkable 2 meddelar nu att den senaste uppdateringen ger fler funktioner till användaren. Nu är det möjligt att använda sig av såväl fet som kursiv stil när man skriver på plattan vilket gör anteckningar och annan skriven text mer användbar. Version 3.3 till reMarkable 2 ger dessutom stöd för en zoom-indikator som visar den aktuella förstoringsgraden på en sida eller i ett dokument. Även detta ska förbättra upplevelsen för användaren.

Utöver ovan nämnda förbättringar är det nu också möjligt att rensa mottagare som nyligen använts för att skicka dokument till. En finjustering för gester har också implementerats så att oavsiktliga tryck inte ska tas med och upplevelsen av att skrolla i längre dokument har även denna förbättrats. Slutligen har stödet för interna och externa länkar i pdf-filer utökats till att även omfatta mobil och desktop-apparna.

Källa: Pressmeddelande