Ny färgnyans på Facebook-appen i ios

Bara jag som tycker att Facebook-appen-loggan har fått en ljusare nyans? :thinking:

1 gillning

Nope, samma här :smiley:

1 gillning
2 gillningar

Japp :+1:t2::+1:t2:

1 gillning

Skönt med lite nytt fräscht… :champagne::sunglasses:

1 gillning

Men hade hoppats på …

Kör du Android eller?!:stuck_out_tongue_winking_eye:

1 gillning

Ja, la också märkte till det nu på morgonen… :slight_smile:

1 gillning

Haha :joy:

1 gillning

Nu har han tappat de igen :joy::joy::joy::joy:

:joy::man_shrugging:t2:

1 gillning