Nu finns App Studio från Unit4 tillgänglig

Från sajten:
image

App Studio från Unit4 finns nu tillgänglig. Med denna low-code plattform är det enkelt att bygga applikationer och automatisera processer i vardagen.

Unit4, en global leverantör av affärssystem i molnet för tjänsteorganisationer gör nu App Studio allmänt tillgänglig för sina kunder. Det är en ny del i Unit4 Extension Kit, där användare kan effektivisera utveckling av applikationer och automatisering.

App Studio, som baseras på och är en del av Unit4 People Platform, erbjuder nya sätt att anpassa Unit4 ERPx. Användare kan bygga applikationer som ökar deras produktivitet och plattformen möjliggör för automatisering av arbetsuppgifter. Skräddarsydda lösningar utvecklas och driftsätts i en low-code-miljö.

Över 200 kunder har redan börjat använda plattformen Unit4 Extension Kit och förra året introducerades Unit4 Industry Mesh som använder Extension Kit för att tillhandahålla fler än 100 branschspecifika dataflöden.

Användare av Unit4 ERPx kan göra följande med App Studio:

  • Enkelt utöka implementationer av Unit4 ERP, baserat på organisationens unika behov.
  • Bygga skräddarsydda applikationer som fungerar på alla olika typer av enheter.
  • Automatisera validering av data och affärsprocesser.
  • Slippa programmering då konfiguration sköts enkelt genom drag-och-släpp i ett användargränssnitt som följer principen low-code.
  • Anpassa snabbt lösningar till förändringar i affärsprocesser, vilket ger en konkurrensfördel.
  • Anpassa lösningar till lokala behov.
  • Skapa nya processer och funktioner som främjar innovation.

Partners som använder Extension Kit kan nu också använda App Studio för att bygga applikationer som är anpassade till lokala och kundspecifika behov.

Unit4 App Studio finns tillgänglig nu för nya och existerande kunder av ERPx.

Källa: Pressmeddelande