Nomad Base Station Pro - Det Apple inte klarade av

Från sajten:
image

Den evi­ga jak­ten på en trådlös lad­dare fortsätter.

Att trådlös laddning är framti­den är det nog få som argu­menter­ar om. Men att använ­da dagens trådlösa laddning bara för att det är framti­den är inte lika självklart.

De trådlösa Qi-lad­dplat­tor som vi har att till­gå i dag är tyvärr allt som oftast inte en trevlig upplevelse. Enligt mitt tycke finns det tre bekym­mer med trådlös laddning som vi har att till­gå i dag. Det förs­ta är att pro­duk­ten måste lig­ga på en plat­ta för att få ström. Till den dagen trådlös laddning kan skju­tas in på avstånd så får vi fort­sät­ta tes­ta lad­dplat­tor. Det andra och kanske mer aktuel­la för den här recen­sio­nen är att våra enheter måste lig­ga pre­cis exakt med mot­ta­garen på tele­fon ovan­för spolen på lad­dplat­tan för att få ström. Den sista punk­ten är hastigheten. år 2021 så kat­e­goris­er­ar vi 5W som uråldrigt, 7,5 kan funger­ar över nat­ten, 10w är snabbt och allt över det­ta är Power.

Nomad Base station Pro

Nomad som är kän­da för att göra stil­re­na sky­dd i läder och flä­tade kablar till våra pro­duk­ter gör även lad­dplat­tor till dem. Vi har tidi­gare tes­tat deras Base Sta­tion och nu tar vi en titt på Base Sta­tion Pro. Nomad har gjort en lad­dplat­ta som i mångt och myck­et påmin­ner om Base Sta­tion. Det yttre som skil­jer är enbart stor­leken och att Apple Watch lad­daren sak­nas på Base Sta­tion Pro. Det inre som skil­jer är myck­et! Base Sta­tion Pro har något som Nomad kallar för FreeP­ow­er. Det är ett sys­tem som de byg­gt upp där det finns arton hela spo­lar i plat­tan som kan lad­da tele­fo­nen oavsett var du plac­er­ar din enhet.

Nomad 18 coils

Som det går att se i videon ovan så tar Nomad Base Sta­tion Pro och lad­dar tele­fo­nen var­je gång vi plac­er­ar den på plat­tan. Inte en enda gång har tele­fo­nen mis­sat att få laddning. Här är det högs­ta betyg.

Hela plat­tan är i met­all föru­tom lad­dy­tan på plat­tan som är i läder. Base Sta­tion Pro håller sig kall oavsett om vi har en, två eller tre enheter plac­er­ade på den.

Men tyvärr klarar inte Base Sta­tion Pro av att lever­ar mer 7,5W. Det är ändå mer än en gam­mal iPhonelad­dare och det är max vad vi kan få in trådlöst i en iPhone med möj­lighet till trådlös laddning. Ja om vi inte använ­der Apples egna MagSafe, då kan vi få in 15W. Men tit­tar vi på androidtele­fon­er­na som kom­mer nu så finns det trådlös laddning över 40W strecket.

Lad­dplat­tan har en enda ingång och det är USB‑C. Ingån­gen har 30W PD och med i paketet kom­mer det en flä­tad 2 meters USB‑C kabel och ett dock­hu­vud för väggut­taget. Det föl­jer med US, UK och EU plug­gar i en snygg liten resepåse om vi nu vill ha med oss den på näs­ta resa.

Priset på 2000 kro­nor är i safti­gaste taget och sänker hel­hets­be­tyget. Sam­tidigt så får vi bara 2,7 sty­ck­en magsafe med dock­hu­vud för det priset. Så är du ute efter en lad­dplat­ta för att lad­da tre enheter sam­tidigt och kan tän­ka dig att beta­la så är det här plat­tan du letat efter.

SAMMANFATTNING OCH BETYG

En stor, stil­ren och rik­tigt rik­tigt bra Qi-lad­dplat­ta. Den tar var­je laddning och mis­sar aldrig att ge ström.

Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
Funk­tion 4/5
Design: 5/5
Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
Total­be­tyg 4/5

PLUS

 • Kan lad­da på hela ytan
 • Snygg design i met­all och läder
 • stil­ren

MINUS

 • endast 7,5W
 • har ingen apple watch­lad­dare inbyggd.

 

Teknikveckan rekommenderar

DETALJER

 • Svart vad­der­ad läderyta
 • Pre­ci­sions­bear­be­tad aluminiumram
 • Halk­fria gummifötter
 • 18 spo­lar
 • Lad­dar 3 enheter samtidigt
 • Upp till 7,5 W laddningshastighet
 • LED-laddningsindika­tor­er
 • US, EU, UK och AU-adap­trar ingår
 • 2 m flä­tad USB‑C strömkabel
 • 30W USB‑C PD strömförsörjning
 • Stöder 100–240V ingång
 • Mått: 142 mm x 220 mm x 127 mm

Pris: 199 dol­lar hos nomad och 2000 kr hos Inet

1 gillning