Naturliga kärnreaktorer

Jag sprang på något jag inte kände till. Naturliga kärnreaktorer. Ja alltså, sprang och sprang går ju att diskutera..:sweat_smile: Dessa låg nämligen i Gabon i Afrika, närmare bestämt i Oklo.

"På 1970-talet, när uran utvanns ur malmen i Oklo, upptäckte man något förbryllande. Det verkade som om uranet redan hade använts."

Man hittade alltså använt kärnbränsle..:flushed:. Jag kan inte sluta fascineras av detta. Det finns så många aspekter som går att fundera på. Allt från slumpen, att just alla förutsättningar fanns på en liten plats på jorden till vad detta skulle ha lett till för konspirationsteorier om det hade hittats idag.

Tar vi slumpen tänker jag på människans födelse. En dag någonstans på detta klot simmade en fisk upp på land. För att det där skulle få ett lyckligt slut så krävdes det nog en hel del slump. Många faktorer var tvungna att vara rätt.
Tar vi konspirationsteorierna så är det ju lätt att se allt från UFO-teorier till hemliga testanläggningar.

Likaså är det ju fascinerande att tänka hur det såg ut på platsen när dessa reaktorer var aktiva. Kunde kanske blivit världens bästa laddstation för elbilar? :grin: Eller att djuren blev självlysande? Kanske började missbildningar att ske? Halsen växte på vissa djur, andra fick ett horn i pannan? För en tredje började näsan växa och blev till slut så lång att den nästan släpade i backen..:sweat_smile:

Fantasin kan skena iväg och jag kan inte heller släppa de första personerna som på 70-talet började undersöka detta. Vad var deras teorier? Undrar hur den första tanken såg ut? Läser man lite om händelsen så fokuserar väldigt mycket på det rent vetenskapliga. Man förklarar i detalj hur det har gått till och det är ju grunden för vetenskap och att undvika konspirationsteorier. Även om det inte funkar fullt ut på jorden är platt-människor.
Jag skulle dock vilja läsa mer om det som är omkring. Hur såg det ut på platsen, hur påverkades miljön, vad tänkte de första forskarna som började undersöka fenomenet, vad var de första teorierna etc.

Rent konkret har detta tydligen haft betydelse för det beslut om lagring av använt kärnavfall som vi i Sverige har tagit. Det påstås i alla fall styrka de teorier som ligger bakom vårt beslut.

4 gillningar

Naturlig fission har sedan 1950 talet varit en teori som med Oklo blev bekräftad. Men läser man på lite mer så var fissionen extremt låg och alla förutsättningar för det fanns i marken. I teoring fanns också utrymme för reaktioner i planet storleken. Så det blir nästan som en sol fast med fission istället.

Jag tror tyvärr inte det var UFOn denna gång.