MSB varnar för osäkra videotjänster

Zoom får lite heat igen, men frågan är, bortsett från Facetime, finns det verkligen videotjänster som är krypterade hela vägen?

1 gillning

Wire stödjer också end-to-end-kryptering. Jitsi Meet håller på att utveckla stöd men gör det inte än. Jitsi Meet kan ändå vara ett lämpligt alternativ för många eftersom organisationen kan hosta sin egen Jitsi Meet-server. I och med att den då är inom organisationens kontroll finns det, trots avsaknaden av end-to-end-kryptering, ingen utomstående part som kan avlyssna konversationerna.

Jag skrev en artikel om detta hos Internetstiftelsen igår: https://internetstiftelsen.se/nyheter/valj-ratt-videokonferenstjanst/.

5 gillningar

Whatsapp e la helt krypterad el e de bara medl som blir de …

Det är bara meddelanden.

Ok :+1:t2:

@nikka Förvånad över att du inte nämner att Signal har end-to-end kryptering på videosamtalen. :wink:

Det går inte att att ha videokonferens på Signal eftersom de inte stödjer gruppsamtal.