Molnet, bandbredd och monstergrafikkort

Vad tror ni kommer vara flaskhalsen i framtiden - att få ut enskilda grafikkort som kan visa 4K i 60 Hz med full ray tracing eller bandbredden som det krävs att streama det i från serverhallarna som i sin tur har all denna feta hårdvara (och kylningen som krävs samt att man inte behöver tänka på fläktljudet)