Microsoft teams.. kan ej gå med i grupp? PC

Hej,

Försöker hjälpa Fassan som fått inbjudan till teams grupp(=?)

Samma konto men på mobilappen kan han ändra konto/organisation och välja rätt men på hans PC finns inget alternativ ändra..

Förslag?

Har för mig att nya Teams på PC har stöd för att vara inloggad på flera organisationer.

Man lär köra "Nya Teams", antar det är beta liksom :slight_smile: