Microsoft Teams har nu end-to-end kryptering

Från sajten:
image

Microsoft har länge sagt sig ha end-to-end kryptering på gång till sin kommunikationstjänst Teams och nu är den här.

Det har nu börjat rullas ut till användare, till en början är det endast röst och video som är end-to-end krypterat. Det är också begränsat till samtal mellan två enheter som gäller om det ska vara säkert. Gruppsamtal är fortfarande okrypterade.

För att kunna använda funktionen behöver senaste klientversion av Teams för Windows, macOS, iOS eller Android användas. På organisationer behöver funktionen slås på av en administratör.

Kommunikation utanför samtal är inte end-to-end krypterade. När funktionen väl är påslagen är det påslaget på alla ens enheter. För att det ska fungera behöver båda parter slå på funktionen.

Microsoft Teams