Mi Air Purifier: från 1 till 176 på 1 s

Är detta vanligt?.

Min Mi Air gick från 1 till 176 på en sekund..Varvade där några minuter sedan ner rill 1 igen.

Nej jag släppte ingen fis eller rökte vid den. Satt å läste TV.

Nej, det är inte normalt. Men en gång är ingen gång.

Då kände den av något skit i luften… Kanske va ett spöke… :man_shrugging:t2:

… gillar inte spöken

1 gillning

Kanske en brakare? :shushing_face:

1 gillning

Han skrev att han ej fes… Men dom flesta har ju svårt att erkänna en fis… :rofl:

1 gillning

aldrig… en av de få sakerna jag gör riktigt bra

1 gillning

Ja en riktigt ordentlig fis ska man va stolt över, så varför inte erkänna liksom :man_shrugging:t2::rofl:

1 gillning