Mediamarkt har lagergrensning

Mediamarkt har rejäl lagerrensning.

Men vid noggrannare genomgång är det följande som står ut.

3 gillningar