Med anledning av Lamottes skottsäkra väst i SVT har jag tagit fram 6 principer

Med anledning av Lamottes skottsäkra väst i SVT har jag tagit fram en lag om de sex principerna hur du blir paria medelst offentlig tågkollision.

  1. Omtyckt och seriös opinionsbildare.
  2. Börjar säga konstiga saker men menar att det är missförstånd och delvis felciteringar när kritiken kommer.
  3. Fortsätter och låter sig attraheras allt mer av att bli citerad av trollen.
  4. Gör det till en egen swishindustri.
  5. Borderline Crazy - även i Public Service-program.
  6. Slut som artist.
2 gillningar