Max Burgers i samarbete med Iron Mountain kring återbruk

Från sajten:
image

Max Burgers ingår ett samarbete med Iron Mountain kring återbruk av gammal elektronik. Samarbetet hjälper Max att nå sina hållbarhetsmå.

Iron Mountain som är ett globalt företag inom informationshantering, ingår nu ett samarbete med det svenska familjeföretaget Max Burgers. Samarbetet handlar om att Iron Mountain hjälper Max att samla in, återvinna och återbruka befintliga självbetjäningskiosker. Det kommande samarbetet löper genom hela kedjan, från transport av kioskerna till demontering och att sälja vidare de elektronikkomponenter som fortfarande kan användas.

Den stora elektronikkomponenten i MAX självbetjäningskiosker är LCD-skärmen och av dessa räknar Iron Mountain med att kunna återbruka hela 93 procent, medan resterande 7 procent återvinns på ett säkert sätt. Det här är en del i Iron Mountains Secure ITAD-erbjudande (IT-asset Disposition ), som hjälper aktörer i detaljhandeln att minska sina koldioxidutsläpp och nå sina mål för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Samarbetet med Iron Mountain hjälper Max att nå sina hållbarhetsmål.

I en tid av grön omställning ligger elektronik högt på agendan och likaså de nödvändiga sällsynta jordartsmetaller som används. Tillgången på dessa metaller är begränsade, miljöskadliga att utvinna och kan inte kompenseras för. Alla företag måste därför bli del av den cirkulära ekonomin och i så hög grad som möjligt återbruka redan producerad elektronik.

Källa: Pressmeddelande