Mathandeln går som tåget

Från sajten:
image

Under rådande pan­de­mi job­bar fler hemifrån och färre går ut och äter. Det gyn­nar daglig­varuhan­deln.

Sven­sk Daglig­varuhan­del ökade försäljn­ing med 9,3 pro­cent förs­ta kvar­talet av 2020. Dessu­tom är det mån­ga som vill hand­la hemifrån så e‑handel för mat­varor har stig­it med hela 135,3 pro­cent i juni i år, jäm­fört med sam­ma månad året innan.

Det är inte bara utbudet och möj­ligheter­na som ökar, hur vi hand­lar har dessu­tom ändrats kraftigt sista åren. Tidi­gare bestod e‑handel för mat­varor främst av färdig­pack­ade kas­sar med recept, nu är det varor vi själ­va valt och häm­tar i butik eller får hemkört som top­par tren­den.

Käl­la: Di Dig­i­tal.

Mathandeln drabbas alltså alldeles för lätt av solkurvor, kyla, löv på rälsen, solkurvor och allmänt bristande underhåll?!

När jag jobbade på Falcon/Carlsberg för många år sedan beställde dom väderprognoser från SMHI för att hålla koll på produktionen.
Även nu när jag jobbar på en grossist för restauranger är vädret en stor faktor på hur försäljningen går.

2 gillningar