Massivt skattefuskande hos appföretagens mat- och paketbud

Från sajten:
image

De billiga hemleveranserna från appbaserade leveranstjänster har stundtals en baksida – bristande skattemoral.

När Skatteverket vänder sin vakande blick mot branchen med cykelbud och andra lättare transporter som levererar varor och paket så bekräftas det vad nog många trodde. Det fuskas en hel del.

I vissa fall medvetet och i andra fall omedvetet. Då det är många bolag involverade. Dels appföretagen och dels budföretag som i sin tur har anslutna personer med enskilda firmor och liknande så har det varit svårt även för Skatteverket att se hur pengarna fördelas.

Skattverket berättar att i flera fall har flera bud delat på bankkonto och även inloggningar till applattformen. Man talar även om kontant betalning i vissa fall. Vidare talar man om att det finns tecken på utnyttjande av utomeuropeisk arbetskraft.

Det kanske mest kända företaget i sammanhanget Foodora anställer dock sina bud och ansvarar därmed direkt för skatter och sociala avgifter kommer in rätt för budens löner.

Källa: Skatteverket.

Don’t get me started!:grimacing::joy:

Jo gör det, det är bra content!