Macradion: One ring to rule them all

Från sajten:
image

Ivrigt efter tis­da­gens event tryck­te vi på REC för att diskutera vad vi fått se.

Nu har Apples förs­ta höstevent gått av stapeln och vi fick se iPad, iPad Air, Apple Watch SE, Apple Watch S6, Apple One och Apple Fit­ness+. Så i dagens avs­nitt diskuter­ar vi pro­duk­ter­na och försök­er bena ut vad vi ska läg­ga våra pen­gar på och om vi fak­tiskt är belåt­na med even­tet.

 

 

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka och kan tit­ta på oss live när vi spelar in avs­nit­tet var­je måndag 21:00! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

 

1 gillning