Macradion: iPhone 12 är oskyldigt blå

Från sajten:
image

Även den­na vec­ka är det iPad Air och iPhone 12 som står på agen­dan, men nu har Mar­cus fått kläm­ma och kän­na — är han impon­er­ad?

Vi går grundligt igenom de nya enheter och diskuter­ar hur Apple lyck­ats den­na gång. Den­nis kan inte släp­pa MAGSAFE och vill veta allt, sam­tidigt som han bliv­it trött på gen­vä­gar och dark­mode. Math­ias provar instegs-iPad och impon­eras av Apple Pen­cil samt försök­er omvän­da Den­nis i gen­vägs­frå­gan genom att bara tala om att han är oteknisk.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka och kan tit­ta på oss live när vi spelar in avs­nit­tet var­je måndag 21:00! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

3 gillningar

Underbart! Passar perfekt till morgonkaffet! :smile: