Macradion: Har du en iPad mini i fickan?

Från sajten:
image

Vänd på bral­lor­na det är Macra­dion­måndag och semes­ter­tider! Det kan väl egentli­gen inte bli bättre?

Med Atte­fors på en gan­s­ka stadig 4G-lin­je från Got­land, Larrson i extas över sitt nya magiskt vita tan­gent­bord och Den­nis med trän­ingsvärk efter ännu en nyfun­nen hob­by. Det diskuteras de senaste ryk­te­na i Apple-världen till­sam­mans med myck­et myck­et annat.

Hör­rö! Nu och i framti­den kom­mer nya avs­nitt av Macra­dion att släp­pas på månda­gar istäl­let för tors­da­gar. Ps. Under som­maren kan avs­nitt ute­bli pga av semes­ter och annat skoj.

HJÄLP OSS

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får dessu­tom pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka. Nu finns dessu­tom Patre­on i sven­s­ka kro­nor så ni vet vad ni ger utan kon­sti­ga uträkningar på utländ­s­ka. Mis­sa heller inte vår allde­les egna Macra­dion-butik!

LYSSNA

FOLJ OSS

Mis­sa inte att prenu­mer­era på vår YouTube-kanal där vi kon­tin­uerligt läg­ger ut recen­sion­er och min­dre tester.

@Marcus_Attefors res med oss så slipper du oroa dig om lurar som får slut på batteri. Du får du lurat ombord och ett fälfyllt IFE… vi har även inkluderad sprit så… välkommen

1 gillning

Tack! Låter magiskt!

1 gillning

Macradion besöker Applestore i singapore… jag ser ett samarbete

Ser att våra mest aktiva användare i Sportbubblan har fått pryda omslagsbilden till detta avsnitt. :baseball::basketball: