Macradion: Apple versus resten

Från sajten:
image

Den­na vec­ka gäs­tar Teknikveck­ans Peter Esse Macra­dion och försök­er omvän­da pojkar­na.

Inte rik­tigt, men Peter med­verkar och försök­er bena ut vad som är förde­lar­na både med PC och Mac. Vad är det för dator man ska köpa idag egentli­gen? Den­nis och Mar­cus lyssnar storögt när Peter berät­tar hur vi ska byg­ga våra egna dator­er och hur vi får ut max­i­malt av jät­telån­ga dataskär­mar.

 

 

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar! Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du som är Patre­on får även pod­den helt reklam­fri var­je vec­ka och kan tit­ta på oss live när vi spelar in avs­nit­tet var­je måndag 21:00! Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

1 gillning

Mycket bra avsnitt !

Väldigt intressant att höra Esses erfarenheter av PC-Mac och Android-iOS.

Vissa saker nickar jag instämmande i andra har jag för lite erfarenhet för att ens förstå men totalt sett mycket bra :+1:t2:

2 gillningar

Kul att höra! :nerd_face: