Logitiech Driving Force GT

Finns det någon som har ett fungerande Logitech Driving Force GT att sälja?