Lägga till nytt pappersformat för utskrift i Numbers

Behöver skriva ut excelark flera sidor i halvt executiveformat dvs 19,05 mm liggande och 126 mm hög. Behöver alltså lägga till ett nytt pappersformat för pdfutskrift.

hjälper inte då jag inte hittar "lägg till knappen" enligt text. Någon som vet hur man gör?
Likaså intressant om det finns någon funktion liknande excels för "Ange utskriftsområde" dvs att man kan välja vilka celler som skall skrivas ut, inte bara hela kalkylarket eller ett blad.

Också tips på hur man i enskilda celler kan ändra textflödet 90 grader.