Köra Word på iPad

Jag håller och tittar på om vi kan köra vårat system via en RDS och då t.ex. använda en iPad och komma åt vårt verksamhetssystemet hjälpligt. Det skulle då kunna underlätta vid olika kontroller/inspektioner som vi gör i fält. Vi använder ofta olika checklistor och det är MS baserat. Det behöver gå att redigera word-filer och även omvandla dem till pdf. Sedan ska vi ju få filerna till paddan också. Visst man skulle kunna köra en MS Surface också men sys lev rekommenderar inte att köra systemet i surfplatteläget med touch, oklart varför. Det blev mycket det här…

Mycket kan göras med:

1 gillning