Köp och sälj begagnade möbler hos IKEA

Från sajten:
image

IKEA satsar på återvinning och öppnar sin första secondhandbutik i Eskilstuna samt börjar ta emot och sälja begagnat i alla sina varuhus

I Eskilstuna finns det en galleria, ReTuna som helt och hållet fokuserad på återbruk – där öppnar IKEA nu sin första secondhandbutik. Butiken kommer erbjuda begagnade och renoverade möbler som säljas till ett kraftigt nedsatt pris.

Men det slutar inte där, de vill även föra in detta återbruk i de vanliga varuhusen. Det innebär att du kommer kunna ta med dig din IKEA-möbel till närmaste varuhus och få den värderad vid disken för Byten & Återköp, sedan får du ett tillgodokvitto på summan som du kan handla för i varuhuset. Produkterna kommer säljas i IKEAs fyndavdelning.

De förhåller sig såklart till vissa riktlinjer och tar endast emot hela, rena och ihopbyggda möbler – soffbord, sideboards, tv-bänkar, bokhyllor, skrivbord, stolar, matbord, vitrinskåp och byråer. Så du kan givetvis inte glida in med ditt gamla durkslag och hoppas få råd med en korv med bröd.

Via: IKEA Pressmeddelande.

Så rätt, min inställning är att köper man enskilda produkter därifrån (som inte är en del av en kombination man byggt ihop eller liknande) så är det lite av ett misslyckande. Finns SÅ mycket begagnade IKEA-grejer där ute och det är ju helt awesome om man kan samla allt på IKEA. Alltså det här gör mig så glad!

1 gillning

Då slipper man kanske och sätta ihop prylarna också, det kan ju vara värt en del.

Spännande. Misstänker att sortimentet Malm inte kommer inkluderas, de är ju engångsprodukter, överlever inte en flytt

Inte de som klättrar på de heller. :joy:

De är snygga men lådbottenlösningen är verkligen usel.

1 gillning

Instämmer verkligen. Jag är ju något av en märkesnörd och köper gärna dyra möbler. Men ändå är hemmet fyllt av Ikea, bara för att det just är slit och släng. Att kunna byta ut dessa direkt i butik är en så fantastisk jävla affärsidé att jag inte kan förstå att de inte gjort det innan. Genialt.

1 gillning

IKEA låter dig tjäna pengar på dina gamla möbler på Black Friday

IKEA väl­jer att köpa till­ba­ka möbler istäl­let för att säl­ja på Black Fri­day.

Black Fri­day brukar innebära sänk­ta pris­er och galen­skap världen över. IKEA tänker annor­lun­da och vill ge till­ba­ka och åter­bru­ka. IKEA i Sverige och 27 andra län­der upp­ma­nar sina kun­der att säl­ja till­ba­ka sina möbler till IKEA så att de kan säl­jas vidare i varuhusens fyn­davdel­ning istäl­let för att stå i ett käl­lar­för­råd. Mel­lan 23 novem­ber och den 29 novem­ber kom­mer kam­pan­jen #Buy­Back­Fri­day hål­las och de lanser­ar ett verk­tyg på sin hem­si­da för värdera möbler dig­i­talt. Betal­nin­gen sker med pre­sen­tko­rt som kan använ­das till att köpa nya möbler, korv och dylikt.

IKEA har sedan tidi­gare star­tat båda dedik­er­ade sec­ond­hand-butik­er och gjort det möjligt att säl­ja till­ba­ka sina möbler i varuhusens ser­vicediskar. De vill öka med­ve­tandet och sat­sa mer på den­na ser­vice som ett steg till att bli kli­mat­pos­i­ti­va innan 2030 och ser kam­pan­jen som en stor möj­lighet.

“Vi erb­jud­er kun­der­na en mer håll­bar lös­ning för möbler de inte län­gre behöver. Därmed tar IKEA ännu ett steg mot sitt mål att inspir­era fler att leva ett mer håll­bart liv inom plan­etens gränser, sam­tidigt som vi banar väg för att kun­na stäl­la om från en lin­jär till en cirkulär affärsmod­ell” säger Jonas Car­lehed, håll­barhetschef på IKEA Sverige.

Via: IKEA Pressmed­de­lande.

Det här är ju magiskt bra! Magiskt!

Fyller släpet as we speak!

2 gillningar

Jag hade planer på att åka till återvinningen med fullt användbara möbler till helgen. Jag brukar ställa sakerna i återbrukshörnet. Det är ju bara att styra om till IKEA istället.

@bjorsi Malm ingår enligt värderingsverktyget. Jag har en liten byrå som varit med om fem flyttar och ser fortfarande ut som nästan ny.

2 gillningar

Säg det till vår sängstomme. Tittar man på den blir den kantstött :see_no_evil:

Är du helt ärlig när du säger att det bara har tittats på saker i den sängen?

1 gillning

IKEA kan man inte lita på!

IKEA ger dubbla summan för dina gamla möbler

En grönare Black Friday

IKEA vill ge oss en grönare Black Fri­day och erb­jud­er Fam­i­ly-medlem­mar dubbelt betalt för sina gam­la möbler.

Som vi skriv­it om tidi­gare så har Ikea bör­jat sat­sa en hel del på sec­ond hand och köper in dina möbler för att ge dig ett pre­sen­tko­rt och sedan säl­ja vidare möbler­na i varuhusens fyn­davdel­ning. Under några dagar nu mitt i köphys­terin erb­jud­er de dessu­tom dub­bla pen­gar­na mot vad möbler­na värderas till. Inte en så dålig deal va?

För att ta del av erb­ju­dan­det värder­ar du dina möbler via värder­ingsverk­tyget online, du kan ock­så ta med dig din möbel till varuhusets ser­vicedisk. Men bäst kan ändå vara att göra det online då alla möbler inte tas emot och det är inte så roligt att slä­pa på en mas­sa möbler i onö­dan.

Erb­ju­dan­det gäller i alla varuhus för medlem­mar mel­lan den 23 och 29 novem­ber, läm­nar du i butik är sista dagen den 28 novem­ber.

IKEA påstår att det är lika enkelt som att mon­tera ihop en BILLY bokhyl­la och så här gör du lät­tast.

  1. Fyll i Ikeas dig­i­ta­la värder­ingsverk­tyg. Få ett pris­förslag direkt.
  2. Ta med pris­förslaget och din begag­nade möbel till ditt IKEA varuhus.
  3. Få ett till­go­doko­rt motsvarande det slut­li­ga värder­ings­be­lop­pet.

Via: IKEA.

Det kan inte vara rätt att locka folk att bege sig till varuhusen nu när corona tagit ny fart.

Sedan. Vad är detta för pris IKEA? “Click & collect drive thru 99:-” 99 kronor för att man hämtar sina beställda och betalda varor utanför varuhuset. Hutlöst i coronatider! Men om IKEA plockar samma varor, packar och adresserar och skickar de med en lastbil till ett ombud kostar det bara normala 39 kr med postpaket. Men då måste folk gå in och möta andra kunder för att hämta paketet hos ett ombud. Inte bra. Jula gör det gratis. Coop som får plocka enormt mycket fler varor åt de som inte vill gå in tar 49 kr.

Du får inte hem några möbler för 39 kronor.

En Hemnes byrå två lådor = 39 kr frakt. Två =199 kr frakt :slight_smile:

Nä inte stora möbler och sedan gällde det inte hem. Men de har enormt sortiment av varor som kan skickas i postpaket (Max 150x60x60 cm 20 kg).

Så dumt. Då gör man ju två beställningar istället.

1 gillning

Nu går det att se vad som finns i varuhusen online, och dessutom reservera. I Malmö finns det tex två Symfonisk-produkter i detta nu med rätt fina priser.