Klädesmal i huset

Har ikväll sattes upp malfällor i rummet som är angripet. I de angränsade rummen har cederträprylar placerats.

3 gillningar

Hur har det gått med malen?

De fastnar i fällorna och har minskat tydligt.

3 gillningar