Kan man ändra lässkärmen på iPad?

Som rubriken. Typsnittet på klockan är för fet.

gör man inte på samma sätt som iphone , håll in låsskärm / anpassa / tryck på klockan ..

Nej.