Julian Assange begärs åter igen häktad för misstänkt våldtäkt

Från sajten:
https://teknikveckan.com/juridik/julian-assange-begars-ater-igen-haktad-for-misstankt-valdtakt/


image

Idag lämnade åklagarmyndigheten en framställan till Uppsala Tingsrätt om att begära Julian Assange häktad. Detta på grund av sannolika skäl för misstänkt våldtäkt av den så kallade mindre grova graden brott.

Om tingsrätten beslutar att häkta honom så kommer det juridiska systemet i Storbritannien behöva fundera ut om Assange skall utlämnas till USA eller till Sverige.

Enligt Mark Klamberg, folkrättsexpert på Stockholms Universitet, finns det en prioriteringsordning bland annat baserad på vem som begärt någon häktad först. Här var det först Sverige men då man drog tillbaka detta så har alltså USA förtur. Däremot finns det problem med att lämna ut en person till ett land om denna riskerar dödsstraff.

Tidigare hade Storbritannien regler mot att lämna ut personer på grund av vad som kan ses som politiska brott. Detta är nu borttaget sedan ett par år tillbaka men däremot finns det fortfarande kvar här i Sverige vilket ironiskt nog gör att Julian Assange hade varit säkrast i Sverige hala tiden.

Lyssna på vad Mark Klamberg mer har att säga i vårt poddavsnit om Julian Assange-fallet eller via Spotify / iTunes.

Källa: Åklarmyndigheten (Via Feber, Foto: Wikipedia)