Internetdela till flera enheter?

Går det att internetdela till flera enheter från en iPhone? Jag skulle vilja dela till en MacBook och en iPad.

Ja, du kan dela till fler enheter.

Bara koppla upp till din telefons WiFi-hotspot, iPads, datorer, vad du nu vill.

Tack, fick det att fungera nu.