Integritetsverktyg skyddar journalisters yttrandefrihet

Från sajten:
image

Nu har årets pressfrihetsindex presenterats. Denna rapport visar att situationen har försämrats för journalister globalt.

Det är Reportrar utan gränser som via årets pressfrihetsindex visar att situationen för journalister globalt har försämrats. Rapporten började publiceras för 21 år sedan och denna rankar pressfrihet och journalisters möjligheter att verka fritt i 180 länder.

Enligt årets index har situationen förvärrats för journalister världen över och beskrivs i hela sju av tio länder som dålig, varav Nordkorea (180) Kina (179), och Vietnam (178) är i botten. I endast tre av tio länder är situationen tillfredsställande och av dessa beskrivs situationen som bra i åtta länder varav samtliga ligger i Europa. I världstopp märks Norge (1), Irland (2), Danmark (3), vilket betyder att Sverige tappat från tredje till fjärde plats, sannolikt till följd av den nya spionerilagen.

Oavsett hur bra situationen är i ett land rekommenderar Reportrar utan gränser journalister att med verktyg för kryptering alltid skydda sin egen och inte minst sina källors identitet online. En viktig del i detta är att använda en VPN-tjänst, virtual private network som med en krypterad tunnel agerar som transportlager över internet från punkt A till B. Detta bör även kompletteras med tjänster som krypterar lokala data. Här är webbläsare likt Tor och kommunikationsplattformen Signal två bra exempel. Rapporten från Reportrar utan gränser lyfts nu fram av NordVPN som erbjuder verktyg av den här typen.

Att välja andra applikationer för kryptering av lokala data kräver research. Det rekommenderar att se efter om programmet rekommenderas av välrenommerade teknikmedier och om kreatören bakom förklarar tjänsten på ett lättbegripligt sätt utan att försöka dribbla bort mottagaren. Det är även viktigt att utvecklaren bakom inte är anonym utan transparent om vem denne är. Detta bör även kompletteras med saker som bakgrundskontroll, programmet får gärna ha öppen källkod, har granskats av tredje part, om data lagras på servrar och i sådana fall vilka länder.

Viktigt för journalister och privatpersoner som värnar sin integritet är att de innan avresa till särskilt utsatta länder installerar sina digitala verktyg, då dessa kan vara svåra att få tillgång till på plats. Det tydligaste exemplet är Kina där VPN-tjänster är både olagliga och landets ”Great Firewall” blockerar möjligheterna att skaffa en VPN, samt de andra lika viktiga krypterade kommunikationstjänsterna. Journalister och andra som värnar sin integritet bör även se upp för de många gratisalternativ som finns, då de mycket troligt genererar intäkter på alternativa vägar som att logga användardata och sälja denna vidare.

Vill du ta del av rapporten så kan du klicka dig vidare här.

Källa: Pressmeddelande