Inte bara TV-spel och sång när kidsen är hemma från skolan

Från sajten:
image

På grund av Corona-epedemin är många hemma från skolan och vissa skolor är helt stängda. Då bjuder Matteappen på fri tillgång under hela terminen.

Tjänsten låter lärare och elever samarbeta runt mattematikuppgifter och enligt den egna statistiken har användartalet drastiskt ökat.

Precis som många andra läromedel erbjuder man det helt fritt på grund av Corona-epedemin.

Faktaruta

Matteappens fyra tips för att komma igång med distansundervisningen som lärare

Det finns många saker att tänka på om det blir aktuellt med lärarledd distansundervisning via nätet även för grundskolan i Sverige, precis som varit fallet i många andra länder. Som tur är finns det några saker man kan göra innebär att man snabbt kan komma igång med den digitala distansundervisningen om det skulle behövas!

1. Inventera

Se till att du får en klar bild över vilken utrustning och vilka tjänster ni har tillgång till på skolan. Kolla även så att dina elever kommer åt sina konton och sina appar hemifrån. I skolan finns det alltid hjälp att tillgå, men om det blir tal om att en hel skola ska arbeta hemifrån behöver eleverna ha koll på sina lösenord och även ha tillgång till en uppkoppling som kan ta dem online.

2. Återanvänd

Du som lärare ska inte behöva uppfinna hjulet på nytt – låna istället både kunskap och material av andra om det är möjligt. Det finns en rad digitala verktyg som elever kan ta hjälp av för att undervisningen ska kunna fortsätta, inte minst i våra tre kärnämnena svenska, engelska och matematik. Det finns även färdiga utbildningspaket och digitala lektioner som andra pedagoger före dig har skapat.

3. Torrsimma

Testa era digitala program och verktyg medan ni fortfarande har tid i skolan om ni hinner. Detta för att alla ska känna sig bekväma och förberedda om det blir aktuellt med distansundervisning. Det ger även dig som lärare möjlighet att skapa en checklista som kan användas senare om och när det blir skarpt läge.
4. Var nöjd
Det är viktigt för dig som pedagog att du inte stressar upp dig och arbetar för mycket. Varken du eller eleverna är betjänta av det. Det är speciella tider vi befinner oss i och det går alldeles utmärkt att vara nöjd med ett resultat som är “good enough”.
Du hittar tjänsten på matteappen.se
1 gillning