Initiativet Nest Renew blir nu Renew Home

Från sajten:
image

Att Google har många strängar på sin lyra är ingen nyhet eller att de förändrar titt som tätt. Nu knoppar de av det gröna initiativet Nest Renew som får namnet Renew Home.

Google lanserade 2021 ett projekt för att få konsumenter att välja mer grön energi via sina Nest Thermostats. Nest Renew skulle kunna förmå konsumenterna att ändra sin förbrukning till tider när elen var billigare och därigenom bidra till omställningen i samhället.

Nu meddelas att Nest Renew byter namn till Renew Home och blir en del av Sidewalk Infrastructure Partners som ägs av Alphabet (Googles moderbolag). Tjänsten blir nu dessutom en del av OhmConnect-plattformen som används för energihantering. SIP stoppar in 100 miljoner dollar i det nya företaget som säkert får en nytändning.

OhmConnects affärsidé är bland annat att betala sina kunder för att minska sin energiförbrukning under topparna. I nuläget har de mer än 220 000 kunder i Kalifornien, Texas och New York som använder deras tjänster.

Mer information om Nest Renew finns att läsa på hemsidan.

Källa: The Verge