IKEA visar sitt rätta jag

Freudiansk felskrivning? :slight_smile:

4 gillningar

Lika mycket rätt som Kungsbacka ?.. :joy::man_shrugging:t2:

Pff ni utbölingar kan ju inte ens skilja på Sverige och den Skånska orten Svedala!

1 gillning

Öhh … :relaxed: