IKEA SONOS Symfonisk Picture Frame

Från sajten:
IKEA och Sonos samar­bete fort­sät­ter att bära frukt.

Nu har vi fått en hög­ta­lare som extraknäck­er som tavla, eller en tavla som extraknäck­er som upp­kop­plad hög­ta­lare. Inbyg­gnad av hög­ta­lare i möbler är inget nytt och IKEA och SONOS samar­bete har gett oss en hög­ta­lare för bokhyl­lan, en hög­ta­lare i for­men av en lam­pa och nu en hög­ta­lare i form av en tavla.

IKEA SYMFONISK PICTURE FRAME tavelram

Tavlan, eller hög­ta­laren mäter hela 41 gånger 57 cm med ett djup på 6 cm. Det är något tjockare än Sam­sungs The Frame TV. Mon­ter­ad på väggen masker­ar den sig som en tavla utan större prob­lem. Går vi när­mare kan vi se att den stick­er ut från väggen men på grund av att den inte är kloss på väggen utan har en ram runt som stick­er ut ser den inte ut som 6 cm tjock.

 

På ena sidan av ramen hit­tar vi de klas­siska SONOS knap­par­na play, pause och volym upp och ner. Det är även de här knap­par­na vi använ­der för om vi behöver åter­stäl­la hög­ta­laren, på van­ligt SONOS manér.

Hög­ta­laren har ett avtag­bart frontsky­dd. Det som föl­jer med är ett abstrakt verk tillverkat för att sym­bol­is­era ljud. Om det inte fall­er i smak­en så finns det redan vid lanser­ing fler­talet frontsky­dd att köpa och byta ut till och fler lär det kom­ma från IKEA.

IKEA SYMFONISK PICTURE FRAME tavelram

Vi har jäm­fört hög­ta­laren med SONOS egna PLAY:1 hög­ta­lare och hög­ta­laren lev­er­erar en bra ljud­bild. Trots enbart sina 6 cm så får vi två dig­i­ta­la klass D‑förstärkare, en tweet­er och en mid-woofer. På hög­ta­lare har vi vad IKEA kallar en wave­guide som ska se till att ljudet sprids i hela rum­met. Som bakhög­ta­lare till ett SONOS 5.1 sys­tem (ljudlimpa+två bakhög­ta­lare och en eventuell sub­bas) lev­er­erar hög­ta­lar­na gott och väl lika bra ljud som PLAY:1 och lyckas även spri­da ljudet så vi får uppl­e­va det tydligt även om hög­ta­lare sit­ter på väggen rik­tade framåt istäl­let för lite lätt vin­klade inåt som bakhög­ta­lare annars gör.

IKEA SYMFONISK PICTURE FRAME tavelram

När det kom­mer till ljud för film har den klarat höga seg­ment men när det kom­mer till musik så dis­tar tyvärr ljudet något på den all­ra högs­ta voly­men, men högs­ta volym är ock­så så pass högt att vi inte vill spela på den voly­men inomhus. Basen lev­er­erar hela vägen och vi fun­der­ar på om grannar­na vägg i vägg får sig en ljudup­plevelse när vi tit­tar på film då allt som är mel­lan hög­ta­laren och väggen är möbeltas­sar­na som IKEA redan applicer­at på högtalaren.

IKEA SYMFONISK PICTURE FRAME tavelram

Hög­ta­laren går att mon­tera stående och lig­gan­des på väggen och de med­föl­jande gum­miföt­ter­na gör att det går att ha hög­ta­laren på gol­vet lutandes mot en vägg. Strömk­a­beln som hög­ta­laren kom­mer med är en vävd kabel som är hela två meter vilket räck­er gott och väl för att nå när­maste väggut­tag. På bak­si­dan av hög­ta­laren hit­tar vi både en ingång och utgång för ström. Det här bety­der att vi kan ström­försör­ja två sådana här hög­ta­lare i en seriel­lkop­pling. Det går även att kop­pla in IKEAs egna LED­pan­el Float för att få mysig belysning till ljudet. Vi hit­tar även en Eth­er­net­port på bak­si­dan för att kop­pla in hög­ta­laren på ett trå­dat nätverk och möj­ligheten för att ska­pa ett Sonos­Net finns då. Sonos­Net är ett nätverk som SONOS hög­ta­lar­na själv ska­par för att lättare kun­na kommunicera.

1 gillning

Och här har ni min recension. Klippet i början är baserat på en verklig händelse och viewer discretion is adviced.

SYMFONISK Tavelram - konst och musik i ett

4 gillningar

För hon är less på sonos…

Här är min take.

1 gillning

Är man sugen på att köpa en kan det vara värt att vänta till 19 dec

6 gillningar

@FredrikAndersson tack för tipset. Har precis varit och köpt 2 st svarta som surroundhögtalare till Beamen. Det blir en fin julklapp till hela familjen från ”Tomten ”

3 gillningar

Beställde några idag. Får se pm jag har nånstans att sätta dem. :grinning: för bra pris för att låta bli och testa.

Kan man ha Picture Frame-högtalarna som bakhågtalare?

Nu blev jag tveksam, men hoppas att jag förstått detta rätt från sonos hemsida.

Sonos-produkter som kan användas som surroundhögtalare

Återkommer med besked efter julhelgen.

Det fungerar.

1 gillning

Undra var jag fått i från att det inte skulle göra det hmm.

Vart du fått det ifrån kan jag inte svara på. :joy:

Vad bra :grin:

Har för mig @Thor kör så, eller gjorde i recensionvideon…

Yes, om jag lyckas få Igång min NAS med allt videomaterial så kommer det en video på det.
Så länge bjuder jag på en bild på det.

Fin bild!:wink:

Jag var tvungen att Photoshopa bort familjen

1 gillning