iCloudfiler hämtade till iPad

När jag klickar på ”Hämta” en fil som är lagrad på iCloud var hittar jag den på min iPad? Jag ser inte den under ”Hämtningar” eller ”På min iPad”.

I appen filer , sök efter den där

Jamen det är ju där jag inte hittar den

Ja de låter ju märkligt , de ska ju komma dit

Om du redan har sparat den i iCloud, hur menar du då att du hämtar den?

Längst till höger där filnamnet står finns ett moln med en pil som pekar nedåt. Trycker jag på och håller kvar en sekund så kommer en meny fram där det står ”Hämta” överst. (Se skärmdumpen). Väljer jag att hämta så försvinner molnet och pilen. Filen ligger kvar på iCloud drive men den har även hämtats till Min iPad. Men jag kan inte se den om jag letar i ”Filer”.

Den ligger ju på samma plats men lokalt cachad. Om du även vill lagra den på annan plats lokalt på din iPad så får du kopiera filen dit.

Handlar inte om att jag vill lagra den på annan plats. MEn jag ville veta var den hamnar när jag ”Hämtar”den. Originalfilen ligger kvar, det vet jag, men var hamnar cachen???

Spelar det någon roll exakt var den finns? Den finns lokalt på din enhet och det räcker väl.