Hur kan man sätta ut dessa?

Hur är det möjligt att få en webbkatalog att fungera så långsamt?

Behöver du det?. Kan du inte hela IKEA katalogen utantill?

Inte hyllplatsen :slight_smile: