Hur fungerar en modern bils AC?

Har 2 likadana bilar, en i Sverige och en i Thailand och ACn funkar på samma sätt och lika bra i båda länderna.

Sen har såklart olika biltillverkare/modeller olika bra/effektiv AC. :slight_smile:

Det är samma sorts AC…inga problem.