Historien om Sveriges första kärnreaktor

Från sajten:


Sveriges första reaktor var en forskningsreaktor som aldrig användes i kommersiell drift – YouTube-kanalen Stockholmshjärta tar sig en titt hur det ser ut idag.

Den första stora kärnreaktorn i Sverige byggdes i Oskarhamn och startade 1972. Men innan dess hade vi flera forskningsreaktorer. Den första hittar vi under KTH på Östermalm. Den byggdes dock inte med primära ändamålet att lära oss producera ström utan som en del av ett framtida svenskt kärnvapenprogram.

Marcus Ahlin med sin kanal Stockholmshjärta har blivit välkomnad ner i katakomberna under KTH för att se hur det ser ut idag.

1 gillning

Kul att du uppmärksammar detta. Kan bjuda på en wikiartikel om den första kommersiella reaktorn som låg i Farsta(Ågesta), Stockholm.

Kul utflyktsmål även om man bara kan se det utifrån.

Tänk att svensk kärnkraft kunde slutat där och då i och med översvämningsolyckan. Hade det bara gått lite mer fel och katastrofen hade varit ett faktum.

1 gillning

Historien känns igen:

Ågestaverket stängdes 2 juni 1974, eftersom låga oljepriser gjorde driften olönsam och dessutom ställdes högre krav på säkerhet som inte gick att uppfylla. Oljekrisen visade dock att detta beslut var något förhastat, särskilt med tanke på de höga oljepriserna efter Oktoberkriget 1973.

Verkligen.