Helsingborgs nya innovationsdistrikt HEIDI tar form

Från sajten:
image

Helsingborg vill synas mer på den nationella och internationella innovationskartan. Nu etableras HEIDI – Helsingborg Innovation District som ett första steg.

Helsingborgs nya innovationsdistrikt tar form i Oceanhamnen och ska etablera staden på den nationella och internationella innovationskartan. Helsingborg utsågs år 2020 till en av Europas mest innovativa städer och under 2022 arrangerades H22 City Expo, Europas största arena för hållbar stadsutveckling och innovation.

Nu tar staden tillsammans med Region Skåne, Lunds universitet och näringslivet nästa steg på resan och skapar Helsingborg Innovation District (HEIDI). Här ska det skapas nya förutsättningar för innovationer, bland annat genom att koppla ihop olika aktörer och fungera som katalysator.

Målet är att bli en internationellt ledande mötesplats för näringslivets, akademins och det offentligas innovationsarbete. Helsingborg Innovation District (HEIDI) är till för alla typer av aktörer verksamma inom innovation.

Redan idag är ett flertal innovativa företag som Resurs Bank, Lindab, Robot Minds, techhubben Hetch och coworking-konceptet Mindpark verksamma i platsen för innovationsdistriktet utöver Lunds universitet Campus Helsingborg. Inom kort kommer även stadens nya innovationsavdelning Center för innovation att etablera sig i området.

Etableringen av Helsingborg Innovation District (HEIDI) pågår under första halvåret 2023. Under våren kommer en verksamhetsledare att anställas som får i uppdrag att samordna aktiviteter och knyta ihop de aktörer som verkar inom innovationsdistriktet.

Källa: Pressmeddelande

Den stan har storhetsvansinne.

Kan intyga :joy: