Hantera Time Capsule

Jag har en Time Capsule kopplad via Time Machine. Den har i många år backat upp min MBP. Nu när jag köpt en ny MBP uppstår en fråga. Idag är den fylld till bristningsgränsen eller 1,9 TB av 2,0. Först tänkte jag lite oreflekterat att jag kopplar min nya MBP till TC:en och drar ned en säkerhetskopia av den. Det gick inte då det inte finns tillräckligt utrymme. Det tolkar jag som att den känner av att det är en ny dator och vill skapa en egen del på disken för den.

  • Är det rätt uppfattat?
  • Går det att rensa TC och bara behålla typ senaste säkerhetskopian av den gamla MBP:n?