Hälften av elcykelturerna ersätter bilresor

Från sajten:
https://teknikveckan.com/infrastruktur/halften-av-elcykelturerna-ersatter-bilresor/


image

När elcykelanvändarna får utvärdera sina egna resor kan vi konstatera att hela hälften av av resorna som görs på elcykel ersätter bilen. Det leder förmodligen till minskade växthusgasutsläpp och minskade förekomst av hälsofarliga partikar och buller i vår närmiljö samt ökad fysisk aktivitet.

Detta kan vi läsa i en utvärdering av elcykelpremien som Naturvårdsverket har gjort. Hur ökad fysisk aktivitet hänger ihop med el på cykeln har att göra med alla de bilresor den ersätter. Den totala antalen kilometer trampade är så mycket högre än en för en person som inte har el på cykeln.

Naturvårdsverket konstaterar också att en ökning av antal elcyklar även leder till ett ökat behov av ”sällsynta jordmetaller” samt att trafikolyckorna ökar.

Vidare är det något mer täthet av elcyklar per 1000 invånare ju mer söder vi kommer i landet men det är inte särdeles stor skillnad ändå.

Källa: Naturvårdsverket. Läs även hela rapporten.

 

 

1 gillning