Hager lanserar tre nya laddboxar för elfordon

Från sajten:
image

Då samhället blir alltmer elektrifierar så lanserar Hager tre nya laddboxar inom Witty-serien.

Tyska företaget Hager lanserar nu tre nya laddboxar för elfordon i Witty-serien. Nya Witty Share, Witty Park och Witty Solar har tagits fram då alltfler människor byter till elbilar och därmed behöver fler laddpunkter, både hemma och på arbetet. Dessutom krävs det även laddboxar på publika och offentliga områden. Statistik över laddinfrastrukturen visar på stora ökningar under det senaste halvåret med över 11 000 nya laddpunkter.

Witty Share, Witty Solar och Witty Park från Hager.

Witty Solar är en laddbox för småhusägare som optimerar laddningen via kundens egna solpaneler. Den kan kombineras med Hagers energihanteringssystem Flow som gör det möjligt att minska förbrukningen från elnätet.

Witty Share är utformad speciellt för övervakad laddning i offentliga utrymmen, såsom flerbostadshus och kommersiella parkeringsplatser. Det är en robust, användarvänlig och lättinstallerad laddbox som uppfyller alla säkerhetsstandarder. Upp till 20 laddboxar kan användas i en nätverksansluten laddningsinfrastruktur utan att den interna strömförsörjningen överbelastas.

Witty Park är avsedd för publik användning och ger möjlighet till simultan laddning av upp till två elbilar eller elcyklar per laddbox. Upptill är den försedd med två laddpunkter mittemot varandra, var och en med en laddkapacitet på 22 kW och nedanför dessa finns två 230 V-uttag med 1-fasström upp till 16 A.

Källa: Pressmeddelande