Hager lanserar lösning som kombinerar elbilar med solkraft

Från sajten:
image

Intresset av att minska sina elkostnader är fortsatt högt och antalet elbilar ökar. Nu lanserar Hager en lösning för att kombinera elbilar med solenergi.

Hager lanserar en lösning för att kombinera elbilar med solkraft, detta då intresset hos konsumenterna ökar när det gäller att minska sina elkostnader. Enligt Energimyndigheten ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med en effekt på 800 MW med närmare 50 procent under fjolåret och majoriteten stod privatpersoner för.

Den nya lösningen, Witty Solar använder el från fastighetens solcellsanläggning på ett smartare sätt. Detta uppnås genom att kombinera laddboxen med energihanteringssystemet Flow vilket minskar beroendet av köpt el. Att konsumenterna i allt större utsträckning ser sig om efter förnybara energikällor innebär också att det sker en stabilisering av det svenska elnätet. Detta är bra på många sätt, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Witty Solar och Flow från Hager lanseras under september månad och finns tillgänglig via elgrossister.

Källa: Pressmeddelande