Google Home Nest i viloläge

Alla mina enheter bestämmer sig för att gå ner i "pausläge" eller något liknande efter ett visst klockslag och svarar inte på kommandon mer än att informera att de är just i pausläge. Jag kan inte hitta någonstans hur jag avaktiverar det - vare sig i appen eller via Googles hjälpsidor eller allmän googling.

Help me Obi-Bubblan-Wan.

Låter som nattläge eller liknande. Finnas ju någon inställning långt ner i den appen för man kan ange att den ska svara med lägre volym kvällstid.

Edit: Inser nu att det inte var någon som helst hjälp… Jag går och diskar istället :grinning_face_with_smiling_eyes: