Google går runt Apples nya regler

Som jag tolkar detta, istället för att göra det rätta och ge användaren (som äger informationen som Google hittills har tillåtits stjäla utan ersättning till användaren) en möjlighet att tacka nej till detta så slutar de istället att samla in dessa identifierare.

Om så, då är de verkligen själva definitionen av ett rövhålsbolag.