Google förlikar i anklagelse om dataspårning i inkognito-läge

Från sajten:
image

Google har gått med på att förlikas över anklagelser om att de spårat användares data i privat läge med webbläsare.

Stämningsansökan lämnades in redan 2020 i USA i en grupptalan med krav på minst 5 miljarder dollar. Inkognito-läget i exempelvis Googles webbläsare Chrome gör att ingen data sparas i webbläsaren eller på enheten. I stämningen anklagas Google för att använda egna verktyg för att spåra användare utan deras vetskap även i privat läge genom bland annat Google Analytics.

Google själva ansåg sig vara tydliga med att webbsidor fortfarande kunde spåra och spara data från användare i privat läge i webbläsare. Vilken summa som parterna har kommit överens om har inte avslöjats ännu. Men detaljer om förlikningen kommer att presenteras i februari efter domstolens godkännande.

Via: Engadget

Från sajten:
image

Google ser ut att ändra varningstexten som visas i Chrome när du öppnar en ny inkognito-flik.

I den nya texten som har hittats i Chromes webbplats för utvecklare så står det att andra på enheten inte kan se ens aktivitet men att webbplatser, tjänster och Google själva fortfarande kan samla in din data. Den här uppdaterade texten dök upp precis efter att Google gick med på att betala 5 miljarder dollar i en stämningsansökan som anklagade bolaget för att spåra användare i inkognito-läget.

Google stämdes år 2020 då de gav intrycket för användarna att deras data inte delades med webbläsaren. En talesperson för Google förklarade då att läget bara döljer användarnas aktivitet på enheten de använder men att deras data ändå kunde samlas in. Detta framgick inte tydligt i den gamla varningstexten i Chrome men det här lär ändras inom kort.

Via: Engadget