Google Cloud publicerar sin årliga hållbarhetsundersökning

Från sajten:
image

Google Cloud har nu publicerat resultaten av sin årliga globala hållbarhetsundersökning. Undersökningen samlade in insikte från totalt 1476 toppchefer i 16 länder.

Är du nyfiken på hållbarhetsfrågor och vad ledande chefer anser om dessa kan du ta del av Google Clouds årliga globala hållbarhetsundersökning som genomförts av The Harris Poll. Resultaten i undersökningen visar att många chefer kämpar med att fortsätta prioritera hållbarhet och ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) inom sina företag.

Enligt undersökningen finns det flera orsaker till svårigheter med att prioritera hållbarhet, till exempel försämrade ekonomiska förhållanden, brist på konkreta mätningar och ineffektiv organisationsstruktur.

Med detta sagt visar forskningen att det finns anledning att vara optimistisk om kraften i att utnyttja teknik och intern struktur för att driva verkliga framsteg och hållbar tillväxt. Här är några nyckelresultat från undersökningen:

  1. ESG-insatser har sjunkit från den organisatoriska prioriteringen #1 2022 till #3 2023, men 87% av de svarande vill införa bättre mätmetoder i sina organisationer för att förbättra målsättningen
  2. 84% av de tillfrågade sa att de bryr sig mer om hållbarhet än tidigare, och chefer nämner också möjligheten som tekniken presenterar som en viktig väg till hållbar framtida tillväxt
  3. 96% av företagen har minst ett program på plats för att främja sina hållbarhetsinitiativ, och deltagandet i program är i stort sett oförändrat från 2022

Undersökningen samlade in insikter från 1476 toppchefer i 16 länder, inklusive Sverige. Vill du ta del av mer information så finns infografiken och hela rapporten att ladda ner via länkarna.

Källa: Google