Google Cloud har presenterat nya tjänster och funktioner i Workspace

Från sajten:
image

Förra veckan visades nya funtioner och tjänster upp för Google Workspace. Nu börjar AI ta plats på allvar när det gäller allt fler tjänster.

Google Cloud har presenterat nya tjänster och funktioner i Google Cloud och Workspace. Detta gjordes på utvecklarkonferensen Google I/O som ägde rum förra veckan. Nyheterna kommer att göra det möjligt för fler användare och utvecklare att börja se vilken inverkan AI kan ha på deras organisationer.

En av nyheterna är Duet AI för Google Workspace som samlar företagets kraftfulla generativa AI-funktioner och låter användarna samarbeta med AI för att få mer gjort varje dag. Följande funktioner kan betrodda testare ta del av nu via Workspace Labs:

  • Integration av generativ AI över alla plattformens appar.
  • “Help you write” som ger upplevelsen med generativ AI till Gmail på mobilen.
  • Originalbilder från text, direkt i “Slides” där den generativa AI’n gör jobbet åt dig med bilderna.
  • Generativ AI i tabeller som analyserar äta och agerar på denna.
  • Skapa en personlig touch i Meet och dess bakgrunder.
  • Integration av smarta moduler i Docs.

Google Cloud lanserar också Duet AI för Google Cloud som är en ny AI-driven samarbetspartner som ska kunna ta hand om olika nivåer av dagliga utmaningar i arbetslivet. Duet AI fungerar som en expertprogrammerare och består med kontextuell kodfärdigställning, ger förslag baserat baserat på kundens kodbas.

 

 

Dessutom fick Vertex AI tre nya byggstensmodeller som kan nås via API eller ett enkelt gränssnitt i Generative AI Studio.

Källa: Pressmeddelande