Förvald webbläsare öppnas efter inloggning med BankID

Om jag använder valfri webbläsare annat än den förvalda på min iPhone öppnas oftast den förvalda efter jag loggat in på en hemsida med BankID. Det sker inte om jag loggar in i en app med BankID, t.ex. min Banks app. Inloggningen fungerar i den webbläsaren jag använder efter att jag oftast behövt ladda om sidan medan sidan i den förvalda visar felmeddelande om att inloggning inte fungerar. Dock finns vissa undantag. Väljer jag att logga in i Safari startar den förvalda och inloggningen fungerar i den förvalda men det blir felmeddelande i Safari. Något märkligare än så är om inloggningen sker i Firefox Focus startar alltid Firefox med lyckad inloggning även om Firefox inte är inställd som förvald.

Finns det någon inställning att ändra så att inte den förvalda startar efter inloggning utan att du helst kommer tillbaka direkt till webbläsaren du loggar in ifrån?

Det blir likadant oavsett vilken webbläsare jag valt som förvald och vilken jag använder för att logga in med (bortsett från ovan nämnda Firefox Focus) De jag provat är Safari, Brave, Firefox, Firefox Focus och Orion.