Förslag på EU gemensamma regler för AI

Kommer detta att hämma utvecklingen eller är det ett viktigt dokument för att förhindra missbruk?

Själv har jag inte tänkt igenom vad jag känner för detta. Att fixa bilder på månen med AI är väl inget som påverkar mig, men vad skulle man kunna tänka sig att använda AI till (förutom då de domedagscenarier som finns i filmer) för att det skall påverka oss negativt.

Beslut om detta skall tas inom något/några år.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN

Remissvar från Svenska kommuner och regioner.