Förintelsemuseet till Stockholm - inte Malmö

FYI →

Wonder why…

Stockholmsfasoner.

@Esse Så brukar det ju vara men det lär dock inte vara orsaken här…

Malmö har kämpat rätt hårt från alla håll och kanter att få det så det tror jag precis det handlar om.

Är det inte så enkelt att det är betydligt enklare för besökare att ta sig till Stockholm? Inte minst om vi tänker skolklasser. Ockhams rakkniv ni vet…:smiley:

1 gillning

Som Malmöbor kan vi aldrig acceptera sådana petitesser!

1 gillning

Just med Ockhams rakkniv i minnet så är det tydligt varför det inte blev Malmö som det först, vad jag har förstått sedan tidigare, var tänkt. Judarnas bedrövliga situation i Malmö.

Vad det gäller enkelheten att ta sig till det om det ligger i stockholm så håller jag väl inte riktigt med, det är väl lika enkelt för en stockholmare att ta sig till Malmö som för en Malmöit att ta sig till stockholm? :slight_smile:

Judars situation i Malmö är som bekant inte bra. Men det finns INGET som tyder på att beslutet att lägga det i Stockholm är taget på grund av det, snarare trots det.

Det har inte varit så att Malmö var tänkt och sedan förändrades till Stockholm. Det var snarare så att idéen om förintelsemuseet togs fram på regeringsnivå och därefter har Malmös politiker och andra intresseorganisationer varit väldigt högljudda om att det passar bra här på grund av historien av att välkomna judar från Danmark.

Men i slutändan hade nog Malmö aldrig en chans just på grund av den nationella angelägenheten. Stockholm må vara sämst på att bygga begåvad infrastruktur men säg ett viktigt nationellt museum som inte är i Stockholm?

Det är väldigt många skolklasser från hela landet som åker till Stockholm och vandrar runt på olika museum samt besöker riksdagshuset.

Men med det sagt tycker jag det är otroligt synd, det hade varit bra för Malmö för det hade varit mer naturligt att ta upp dagens problem också med en lokalisering här.

Just Ockham leder definitivt inte till Judarnas situation i Malmö som orsak till beslutet. Ockham handlar om att inte hamna på den punkt man alltid hamnar beroende på egna värderingar eller personliga uppfattningar. Det handlar också om att inte hitta egenpåhittade eller konspiratoriska orsaker utan istället tex gå på vad besutsfattaren säger. Alltså att inte krångla till, inte tro på att det finns dolda agendor etc.

Kan vara bra att understryka att Ockham inte är en naturlag. Det kan vara som du säger, judarnas situation, som ligger bakom beslutet. Men använder man Ockhams rakkniv får man ett annat svar än Judarnas situation. I detta fall tror jag det är så enkelt som att resor påverkat beslutet. Men jag kan inte bedöma frågan, har för lite information.

Nu är det ju inte bara Malmöiter och Stockholmare som ska besöka detta museum utan hela Sverige (och helst hela världen.). För många är det betydligt lättare att ta sig till Stockholm än till Malmö.

1 gillning

Exakt, och det är vad jag menar. Det finns en välkänd, extrem situation i Malmö för judarna och därmed är det det enklaste svaret, att istället välja en annan lokation. Detta har ingen koppling till några personliga uppfattningar eller agendor, det är din subjektiva bedömning, utan endast till deras situation här. Var skulle jag ha sagt eller ens insinuerat att det skulle finnas en dold agenda?

För en del, absolut, men det behöver det väl inte vara? Vilka syftar du på då, stockholmarna?

  1. Har inte du i flera trådar nämt judarnas situation i Malmö? Och så kommer du fram till det som svar på denna fråga… Det är verkligen inte Ockhams rakkniv, det är snarare motsatsen. Sedan har jag aldrig sagt att du har en dold agenda. Jag håller mig strikt till Ockhams rakkniv. Alltså blir mitt inlägg hur man använder den rakkniven. Inte specifikt om dig i alla delar. Även om du använder den fel. Men an helt enkelt säga att Ockhams rakkniv är tänkt att hjälpa dig när du funderar på varför det hamnar i Malmö. Krångla inte till det, tro inte på dolda agendor, använd inte dina egna favorittankar. Gör det enkelt, kolla vad de som fattat beslutet säger. Är det inte helt uppåt väggarna. Tro på det de säger. Gå vidare. :smiley:

  2. Absolut inte stockholmarna, de har ju samma läge som Malmöiterna. Jag tänker på resten av Sverige. Det finns väl någon gräns nere i Småland där det till slut blir enklare att ta sig till Stockholm än till Malmö. Nu är det ju ingen skarp gräns såklart, men från den gränsen och sedan norrut är det väl enklare att ta sig till Stockholm än Malmö? I och med att du ifrågasätter det måste du ju ha ett tänk kring det så upp med det på bordet så vi får se tänket. Linköping/Norrköping, Västerås, Örebro Uppsala, Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå är ju några befolkningscentra som här enklare att ta sig till Stockholm. Om du inte har ett tänk som gått förbi mig.

2 gillningar

Nu är du där igen ju, nämner dolda agendor. Tidigare kunde man lätt tro att du insinuerade att just jag skulle ha någon dold agenda som bas för min tro gällande detta. Det sa du nu att du inte menade. Dock tar du upp epitetet ”dolda agendor” ännu en gång nu så jag vill fortfarande veta vem du menar som skulle kunna ha någon dold agenda här.

För övrigt så håller jag inte alls med dig gällande Ockhams rakkniv. Enligt mig är en enkel förklaring till beslutet från makthavarna att judarnas situation i Malmö är bedrövlig och sett till den antisemitism som existerar här så anses inte Malmö vara den lämpligaste staden för detta. Det kan då anses att det helt enkelt hade blivit för problematiskt.

Sedan skulle det det du säger också kunna vara i enlighet med den tumregel som Ockhams rakkniv är. Det förutsätter ju då dels att man anser att fler potentiella besökare existerar på platser där det är enklare att ta sig till Stockholm än till Malmö. Det kan jag inte säga bu eller bä om, det har jag ingen statistik på. Följer man ett sådant resonemang så skulle ju då alla sådana här saker då få landa i stockholm, om man har synen att det är lättast för de flesta. Så kan man ju dock inte ha det.

Om man nu går till att bara se på följden av beslutet så tror jag att den potentiella positiva effekten av att placera det i Malmö hade varit oerhört mycket större än vad den blir i stockholm. Det hade satt tonen lite grann, gett judarna stöd här samt visat att den antisemitism som finns här inte accepteras. Nu blir det motsatt effekt, ger synen av att ge vika för den istället.

Vad det gäller din punkt två så ifrågasatte jag det endast då du tog upp det och uttryckte det så givet. Jag kan inte i huvudet vilka geografiska områden som innehar störst befolkning men visst, halvvägs från Stockholm söderut samt Göteborg hade ju definitivt inte haft några problem med Malmö som lokation. Inte heller från utlandet, som du nämnde tidigare.

Så är det naturligtvis, både tågnäten men framförallt flygnätet har sina största knutpunkter i Stockholm.

Tja, det är ju detta som är problemet att det i mångt och mycket är så.

Fattar inte att det här ska vara så svårt. Jag menar inte att du har en dold agenda. Jag menar att Ockhams rakkniv bl.a strävar efter att förklara att det oftast blir bättre om man inte tror på dolda agendor. Jag förklarar alltså hur en etablerad tolkning av Ockhams rakkniv ser ut. Däremot kan man hävda att du indirekt påstår att det finns en dold agenda. Alltså, för att vara extra tydlig, inte att du har en dold agenda, men du hävdar att det finns en.

Vi kollar var beslutsfattarna skriver i den ursprungliga texten, DN: “En lokalisering i Stockholm underlättar för skolelever och allmänhet runt om i landet att besöka museet. Organisationer som Föreningen Förintelsens överlevande i Sverige och den romska föreningen É Romani Glinda har förordat Stockholm”

Du för repetitivt fram en egen idé om orsaken till placeringen i Stockholm, som skiljer sig från beslutsfattarnas förklaring. Det gör du utan att påvisa några fakta. Det är exakt det här Ockhams rakkniv försöker beskriva; ofta är förklaringen den enklaste. Lägg inte till saker, hitta inte på saker, komplicera inte saker. Genom att repetitivt hävda din egen ide så hävdar du att det beslutsfattarna skriver inte stämmer, det finns en dold agenda. Det där är ett gift i samhället. När folk sprider, inte bara egna teorier marknadsförda som fullt logiska eller sanningsenliga, utan också totalvägrar att ta in vad beslutsfattare säger befinner vi oss på ett sluttande plan. Och det är inte beslutsfattarna som tippar brädan nedåt. Det är de som slungar den ena teorin efter den andra runt, runt som är ansvariga. De slungar sina teorier så intensivt att det verkar som de tror på dem själva.

Vad kan då anses vara en enkel förklaring i detta ärende? Den enklaste förklaringen måste ju vara det beslutsfattarna säger. Deras argument är dessutom sakligt och fullt logiskt att förstå. Jag säger inte att jag vet vilka orsaker som ligger bakom beslutet att placera det i Stockholm, jag försöker bara använda en metodologisk princip för att få fram den mest troliga orsaken till beslutet genom att använda Ockhams rakkniv. Man kan sedan i destruktiv mening önska att det vore judarnas situation i Malmö som låg bakom för att på så sätt understryka sina egan uppfattningar om att lokala politiker i Malmö är helt värdelösa, eller vilja att beslutsfattarna viktat resandet på ett annat sätt för att på så sätt ändra placeringsort. Men det är något annat.

3 gillningar

Har svårt att se vad denna diskussion har med USA-valet att göra. Borde den inte få en egen tråd?

Jo faktiskt.

På tal om ämnet…

Gissar att det gäller Roco Baroco, som jag vill minnas låg på Södra Förstadsgstan i Malmö under många år…

Off topic! Men “thumbnailen” på video. Är inte det samma affär som man ser i “Tunna blå linjen” på SVT. :thinking:

Skarpsynt. Det ser det faktiskt ut att vara :wink:

1 gillning